Co to jest kolektor słoneczny?

architectural photography of blue and white satellite panel

Kolektory słoneczne to urządzenia, których zadaniem jest konwersja energii słonecznej na ciepło. Promienie słoneczne, które docierają do urządzenia zamieniane są na energię cieplną nośnika, którym, w zależności od potrzeby może być glikol, woda lub powietrze.

Przypominają one płaskie lub wygięte płyty, mają błyszczącą powierzchnię i to ich powierzchnia potrzebuje słońca, aby nośnik otrzymał ciepło. Kolektory słoneczne dzielimy na płaskie próżniowe, próżniowo-rurowe (w których izolację zapewniają próżniowe rury), skupiające ( w których nośnikiem niemal zawsze jest glikol lub woda), płaskie (w których nośnikami bywa glikol, woda, powietrze lub są dwufazowe) oraz specjalne, do których zaliczamy okna termiczne i izolację transparentną.

Okna termiczne cechują się niebieskawym szkłem, a promieniowanie słoneczne wpada przez nie do środka i jest tam zatrzymywane. Z kolei izolacja transparentna to warstwa na zewnątrz elementów budowlanych, dzięki której dochodzi do konwersji termicznej energii słonecznej i redukcji straty ciepła. Zdecydowana większość płaskich kolektorów słonecznych może być stosowana nawet do dwudziestu pięciu lat i mogą być używane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i do ogrzewania wody.

Kolektory próżniowo-rurowe mogą być używane przez mniej więcej dwadzieścia lat, ale ich wydajność jest dużo większa niż w przypadku kolektorów płaskich. Jest to opcja droższa od kolektorów płaskich, ale też o wiele odporniejsza na skrajnie różne warunki pogodowe i silne opady. Kolektory skupiające wymagają największej inwestycji w przypadku ich montażu, ponieważ ich efektywność jest zależna od tego, czy kolektor porusza się zgodnie z ruchem słońca. Wszystkie kolektory najczęściej stosowane są do ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej i basenowej czy do chłodzenia budynków. Jeśli zestaw solarny zostanie połączony z dodatkowym źródłem ciepła, lokatorzy nie będą zdani na łaskę warunków pogodowych, dlatego jest to bardzo często stosowane rozwiązanie. Zwłaszcza w Polsce, gdzie w okresie grzewczym kolektory nie będą miały pod dostatkiem odpowiedniej ilości promieni słonecznych, by instalacja ogrzała dom.

Dodaj komentarz